NAH Scholing

Professionals in NAH

Volg ons op:
Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter!

Hersenschudding

Dit wordt ook wel lichttraumatisch hersenletsel genoemd. De hersenen worden voor korte tijd door elkaar geschud. De oorzaak kan een val zijn, of een stoot tegen het hoofd. Kenmerkend is dat de patiënt niet meer weet wat er is gebeurd. Hoofdpijn en een tijdelijk verstoord geheugen zijn eveneens symptomen. Misselijkheid en braken completeren het geheel. Een hersenschudding heeft bij 1% van de mensen een hersenbloeding (CVA)  tot gevolg. De gevolgen daarvan zijn veel heftiger en blijvend.

In het algemeen zijn er geen blijvende gevolgen van een hersenschudding. Soms heeft iemand nog enige tijd last van een of enkele van de volgende verschijnselen: vermoeidheid, hoofdpijn, overgevoeligheid voor licht en geluid, duizeligheid, wat sneller geïrriteerd, gehoorverlies of oorsuizen en soms geheugen- en concentratieproblemen. Dit in tegenstelling tot een hersenbloeding of herseninfarct. Die brengen altijd blijvende gevolgen met zich mee.

De behandeling van een hersenschudding bestaat uit rusten. Vroeger moest iemand met een hersenschudding zes weken plat liggen. De modernere inzichten zeggen dat een patiënt rustig aan moet doen en goed acht moet slaan op zijn grenzen.
De eerste vierentwintig uur na het ontstaan van de hersenschudding is het van groot belang de ‘wekbaarheid’ van de patiënt te controleren. Complicaties zoals een hersenbloeding treden doorgaans binnen die tijd op. Als de patiënt verwarder, of minder aanspreekbaar is, moet er onmiddellijk alarm geslagen worden.

Komt het vaak voor? Voor een hersenschudding is dat niet echt bekend omdat er bij voorvallen in de thuissituatie geen melding gedaan wordt en er dus geen cijfers bekend zijn. Bekend is wel dat er jaarlijks ongeveer 16.000 mensen uit een ziekenhuis ontslagen worden met de diagnose traumatisch hersenletsel (bron: Landelijke Medische Registratie). Daar is geen onderverdeling vastgelegd tussen licht en zwaar traumatisch hersenletsel (hetgeen vaak wordt aangeduid met de term Niet Aangeboren Hersenletsel, NAH)

 

Begeleiding

 • Informatie en begeleiding
 • Trainen van vaardigheden
 • Praktische Hulp in het dagelijks leven
 • Ondersteuning bij wet- en regelgeving
 • Steun en voorlichting aan de omgeving

 • Meer informatie?

  Scholing

 • Cursus NAH Algemeen
 • Gespreksvoering
 • Coaching
 • Intervisie
 • Supervisie
 • NAH Re-integratie en arbeid
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

 • Meer informatie?

  © 2015 AdVoCom Rijssen Betrokken begeleiding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving.